Bedrijfsnoodplan

Inhoud

In een bedrijfsnoodplan worden alle organisatorische  maatregelen beschreven die nodig zijn om voorbereid te zijn op calamiteiten. Hoe er moet worden opgetreden bij brand of een ongeval en wat de exacte functies zijn van de bedrijfshulpverlener verschilt per organisatie.

Een bedrijfsnoodplan beschrijft  daarom de taken en verantwoordelijkheden bij een calamiteit en de wijze waarop de organisatie zich voorbereidt op een noodsituatie.

De volgende vragen worden onder andere beantwoord:
•    Welke calamiteiten zijn er mogelijk?
•    Wat is de functie en werking van de aanwezige noodvoorzieningen?
•    Welke procedure wordt er gevolgd bij een ontruiming?
•    Wat wordt er van de bedrijfshulpverleners verwacht?
•    Op welke wijze worden de bedrijfshulpverleners opgeleid?
•    Hoe borgen we dat iedereen adequaat zal reageren op een noodsituatie?

Waarom is een bedrijfsnoodplan nodig?

Continuïteit van de bedrijfsactiviteiten vormt één van de belangrijkste doelstellingen van elke onderneming. Calamiteiten, groot of klein, kunnen een rechtstreekse bedreiging vormen van die continuïteit. Het is opvallend dat hiermee vooraf zelden rekening wordt gehouden.

Onderzoek toont aan dat:
•    bedrijven over het algemeen slecht voorbereid zijn op calamiteiten.
•    op management niveau weinig inzicht bestaat in de risico's.
•    men denkt dat het altijd bij een ander gebeurt.

Wanneer mensen nog nooit met een calamiteit zijn geconfronteerd kan het gebeuren dat ze onaangenaam verrast worden door chaos en onzekerheden. In zo'n kritieke situatie moet iedereen adequaat kunnen handelen.

Wilt u meer weten?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Website laten maken door Dotsimpel