Bedrijfsplannen

Uw veiligheid is onze zorg

Bij Agnesi stellen we uw bedrijfsnoodplan en/of ontruimingsplan voor u op. Deze bedrijfsplannen zijn beide gericht op het  het waarborgen van de veiligheid van personen en het minimaliseren van schade tijdens een noodsituatie.

Een bedrijfsnoodplan beschrijft de procedures die gevolgd moeten worden bij verschillende noodsituaties, zoals brand, gaslekken of andere calamiteiten. In het bedrijfsnoodplan staat bijvoorbeeld beschreven wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van welke maatregelen, welke vluchtroutes gevolgd moeten worden, hoe de hulpdiensten ingelicht moeten worden en hoe er gecommuniceerd moet worden met de medewerkers en andere betrokkenen.

Een ontruimingsplan is daarentegen specifiek gericht op het veilig en snel ontruimen van een gebouw in geval van een noodsituatie. Hierbij staat beschreven wie verantwoordelijk is voor het opstarten van de ontruiming, welke vluchtroutes gebruikt moeten worden, waar de nooduitgangen zich bevinden, hoe mensen met beperkte mobiliteit geëvacueerd kunnen worden, en hoe er gecommuniceerd wordt tijdens de ontruiming.

Een ontruimingsplan en ontruimingsplattegrond

Een ontruimingsplan is een document waarin de procedures en acties staan beschreven die moeten worden uitgevoerd in geval van een noodsituatie zoals brand, gaslekkage of een andere calamiteit. Een ontruimingsplan beschrijft bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is voor het starten van de ontruiming, welke vluchtroutes moeten worden gevolgd en hoe de hulpdiensten moeten worden ingelicht. Het plan beschrijft ook de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers, beveiligers en andere betrokkenen.

Een ontruimingsplattegrond is een plattegrond van het gebouw waarop de vluchtroutes, nooduitgangen, brandblussers en andere belangrijke veiligheidsvoorzieningen zijn aangegeven. Een ontruimingsplattegrond is bedoeld om mensen te helpen de weg naar de veilige uitgang te vinden in geval van een noodsituatie.

 

Wilt u meer weten?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Website laten maken door Dotsimpel